Poslanstvo

Domov » O knjižnici » Poslanstvo

Naša knjižnica ni le stavba, v kateri hranimo in izposojamo knjige. Je prostor kulturnega dogajanja, izobraževanja, srečevanja … Ni le hiša, v katero pridete po informacije in gradivo, je tudi kraj, kjer se čas malce ustavi, da pobrskate med policami, preberete časopise, spijete kavo in s kom pokramljate.

Naloge knjižnice:

 • zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva;
 • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij;
 • izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov;
 • posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih storitev;
 • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanje informacij;
 • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov;
 • informacijsko opismenjevanje;
 • varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik;
 • drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo;
 • informacijski servis za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu;
 • sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju;
 • zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovane domoznanskega gradiva;
 • zagotavljanje dostopnosti in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih;
 • organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture;
 • organiziranje posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami;
 • organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice.
Knjižnica uporabnikom zagotavlja:
 • pod enakimi pogoji vsestransko uporabo vsega knjižničnega gradiva in informacijskih virov;
 • dostopnost do vsega knjižničnega gradiva;
 • ustrezen obratovalni čas knjižničnih enot;
 • vzpostavljanje primerne komunikacije, izobraževanje, posredovanje informacij in skrb za aktivno in ustvarjalno preživljanje prostega časa.

Sorodne vsebine