Pravljične urice

Domov » Dejavnosti » Za otroke in mladino » Pravljične urice

Pravljične urice približajo otrokom svet pisane besede in  spodbudijo potrebo po branju. Otrok si s tem širi literarno obzorje, bogati besedni zaklad in literarni okus. Uspešno spodbujanje razvoja bralnih navad je povezano s kvalitetnim in otrokom primernim izborom knjižnega in neknjižnega gradiva.

Pravljične urice  so namenjene otrokom od dopolnjenega 4. leta starosti dalje. Pričnejo se v mesecu oktobru in se zaključijo v mesecu maju.

Pravljične urice – Knjižnica Logatec

  • vsak četrtek ob 17.00 v Knjižnici Logatec (pravljična sobica)
  • obisk pravljične urice je brezplačen
  • trajanje: oktober 2021 – konca aprila 2022

Pravljične urice – Krajevna knjižnica Rovte

  • vsak torek ob 17.00 v Krajevni knjižnici Rovte
  • obisk pravljične urice je brezplačen
  • trajanje: oktober 2021 – konca aprila 2022

Pravljične urice – Krajevna knjižnica Hotedršica

  • vsako sredo ob 17.00 uri  v Krajevni knjižnici Hotedršica (pravljična sobica)
  • otroci naj s seboj prinesejo copate
  • obisk pravljične urice je brezplačen
  • začetek: oktober 2021 – konca aprila 2022