Rokopisna kronika OMePZ Notranjska

Domov » Domoznanstvo » Rokopisna kronika OMePZ Notranjska

Knjižnica Logatec že kar nekaj časa skrbi za digitalizacijo pomembnih dokumentov iz preteklosti. Znana je njena zbirka starih razglednic Logatca in drugih krajev v občini, ki si jih je mogoče ogledati na domoznanskem portalu Kamra, skrbimo tudi za ohranjanje fotografske dediščine in še kaj bi se našlo. Pred časom pa je od naših članov Janeza in Zinke Gostiša prišla pobuda, da bi skenirali rokopisno kroniko OmePZ »Notranjska«, katerega dolgoletni zborovodja in pevka sta Gostiševa. Zinka je rokopisno pero prevzela od kronistke Zdenke Tršar in pridno prek črnila polni že deveto knjigo kronike. Gre za izredno dragoceno gradivo, ki prek opisa dogodkov in slikovnega gradiva z iskrivim tonom slika življenje zbora, prek katerega se Logatec s svojimi člani povezuje z večjim delom Notranjske.

V Knjižnici Logatec smo tako pred letom in pol združili delo z našim marljivim bralcem Janezom Gostišo. Koordinator na strani knjižnice je bil Miha Rus, in sicer na način, da je skeniranje prevzel Gostiša sam, Miha pa je skrbel za tehnično plat projekta. Skeni so od 15. oktobra, se pravi od slovesnega koncerta ob 35-letnici zbora, na voljo prek povezav na spletnem mestu knjižnice, same knjige pa bodo na slovesnem dogodku izročene v hrambo knjižnici. Veseli smo, da smo lahko na tak način ohranili pomembno domoznansko gradivo, ki na zanimiv način zrcali enega od vidikov pestrega zborovskega dogajanja v Logatcu.

Kronika OMePZ I.

Kronika OMePZ II.

Kronika OMePZ III.

Kronika OMePZ IV.

Kronika OMePZ V.

Kronika OMePZ VI.

Kronika OMePZ VII.

Kronika OMePZ VIII.

Kronika OMePZ IX.

Kronika OMePZ X.

Kronika OMePZ XI.

Kronika OMePZ XII.

Kronika OMePZ – kazalo