Domoznanstvo

Domov » Domoznanstvo
V knjižnicah je domoznanstvo posebna dejavnost, ki raziskuje, proučuje in opisuje določeno geografsko oz. upravno območje; obsega zbiranje, obdelavo in hranjenje knjižničnega gradiva za  območje, ki ga knjižnica pokriva in ki nam govori o zgodovinskem, geografskem, etnološkem ter družbenem in kulturnem utripu tega območja. Osnovni cilj tovrstne dejavnosti je, da nudi uporabnikom knjižnice v skladu z njihovimi interesi informacije o aktualnem dogajanju na njihovem območju in jih seznanja s podobo razvoja nekega kraja.
Pri oblikovanju domoznanske zbirke zbiramo gradivo, ki zadošča  enemu ali več od naslednjih kriterijev:
 • da vsebuje podatke o našem območju in prebivalcih;
 • da je bilo izdano na našem območju;
 • da  avtorji gradiva izhajajo z našega območja ali so z njim kako drugače povezani.
Tako nastale domoznanske zbirke vsebujejo najrazličnejše vrste dokumentov, kot so:
 • knjige,
 • časopisje,
 • rokopise,
 • notno gradivo,
 • kartografsko gradivo,
 • slikovno  gradivo (fotografije, razglednice),
 • videoposnetke in zvočne posnetke,
 • polpublicirano gradivo: diplomske, magistrske naloge, doktorske disertacije, raziskovalne naloge, kataloge založnikov in podjetij, poročila s konferenc, brošure, ipd.
 • drobni tisk: prospekte, plakate, vabila, ipd.

Sorodne vsebine