Izposoja, podaljšava, rezervacija in naročilo gradiva

Domov » Storitve » Izposoja, podaljšava, rezervacija in naročilo gradiva

Izposoja gradiva

1. Člani si lahko s člansko izkaznico Knjižnice Logatec gradivo izposojajo v vseh enotah Knjižnice Logatec.

2. Brez izkaznice si član ne more izposoditi gradiva, lahko ga pa vrne.

3. Gradiva iz priročne knjižnice in domoznanske zbirke ter zadnjih številk časnikov in revij knjižnica ne izposoja na dom.

4. Pred prevzemom izposojenega gradiva je član dolžan gradivo pregledati in opozoriti knjižničarja na morebitne poškodbe, ki jih knjižničarji niso opazili, sicer sam odgovarja za škodo.

5. Ob evidentiranju izposoje dobi član tiskan izvod s seznamom izposojenega gradiva ter rokom vrnitve. Član je dolžan preveriti, ali izpis ustreza dejanskemu stanju, saj kasnejših reklamacij ni možno upoštevati.

Pri izposoji na dom veljajo naslednji roki izposoje:

–        knjige, revije  21 dni (z možnostjo podaljšanja),
–        videokasete, DVD, avdiokasete  21 dni (z možnostjo podaljšanja),
–        CD (zgoščenke), CD-romi in igrače (igre) 21 dni (z možnostjo podaljšanja),
–        jezikovni tečaji (CD-romi) 21 dni (z možnostjo podaljšanja)

Podaljšanje izposojevalnega roka

1. Izposojevalni rok je mogoče podaljšati le dvakrat (gradivo je lahko izposojeno maksimalno 63 dni, za rok dveh podaljšanj). Podaljšanje ni mogoče tedaj, ko je gradivo rezervirano ali naročeno. 

2. Podaljšanje je možno osebno ob obisku knjižnice, telefonsko v času odprtosti knjižnice (tel. 01 7541 722) ali preko interneta v (COBISS+ – Moja knjižnica) s pomočjo gesla, ki ga članu dodeli knjižničar na željo člana ob vpisu ali naknadno ob predložitvi članske izkaznice. Prošnjo za podaljšanje gradiva lahko pošljete tudi na elektronski naslov izposoja@knjiznicalogatec.si  (v njem navedite številko svoje članske izkaznice ter svoje ime in priimek). Podaljšava preko e-pošte se šteje v času odprtosti knjižnice, če torej prošnjo za podaljšanje pošljete v času, ko je knjižnica zaprta (po 19. uri), se šteje podaljšanje v naslednji delovni dan.

Rezervacija in naročilo gradiva

1. Gradivo je mogoče tudi naročiti, če je izposojeno, pa rezervirati. Dogovorjena rezervacija velja 60 dni od dneva rezervacije. Prispelo rezervirano in naročeno gradivo čaka 3 delovne dneve po tem, ko je bil uporabnik obveščen o možnostih izposoje.

2. Rezervacija gradiva je brezplačna, plača se le obvestilo o prispelem gradivu (telefonsko obvestilo ali sms);  v primeru, da vas o rezervaciji obveščamo po elektronski pošti (oziroma prek aplikacije mCobiss), je obvestilo brezplačno.

Podaljšanje, naročanje in rezervacija preko Moje knjižnice

V katalogu COBISS+ (glej Uporaba kataloga) poiščemo želeno gradivo. Če je status knjige prosto, lahko knjigo naročimo in nas počaka v knjižnici. Če je status knjige izposojeno, lahko knjigo rezerviramo. Ko se knjiga vrne, vas knjižnica o tem obvesti (telefonsko – 0,80 € / SMS – cena po veljavnem ceniku operaterja, ki ga uporablja naročnik/ elektronska pošta – brezplačno). Postopek za naročilo in rezervacijo gradiva preko interneta je enak.

Naročanje in rezervacija gradiva iz drugega oddelka knjižnice

Gradivo si lahko naročate oziroma rezervirate tudi iz druge enote naše knjižnice ter označite, v kateri enoti (oz. na katerem prevzemnem mestu) bi jo radi prevzeli. To označite ob rezervaciji gradiva (prikazano v videu). Ko gradivo prispe na izbrano lokacijo in je pripravljeno na prevzem, dobite obvestilo (na želen način obveščanja, kot ga imate nastavljenega v Moji knjižnici).

Sorodne vsebine