Filatelistična zbirka Zvoneta Ivančiča

Domov » Domoznanstvo » Filatelistična zbirka Zvoneta Ivančiča

Zvonetova dolgoletna ljubezen do vlakov in lokomotiv je prerasla v aktivno zbiranje filatelističnega gradiva z železniško tematiko. Katalog znamk je dostopen na povezavi: Železna cesta skozi naše kraje.