Za uporabnike s posebnimi potrebami

Domov » Dejavnosti » Za uporabnike s posebnimi potrebami

V skladu z Zakonom o knjižničartsvu knjižnica zagotavlja tudi storitve, izvaja projekte, zagotavlja pogoje za skupine uporabnikov s posebnimi potrebami:

– izvajanje bibliopedagoških projektov za mlade, ki imajo za cilj motivirati k branju otroke z bralnimi težavami (priporočilni seznam in napotki za dislektike)
– bralne ure za starejše občane, ki zaradi slabovidnosti težko berejo sami (mesečni obiski knjižničarke v domovih ostarelih)
– zagotavljanje pogojev za branje slabovidnih; knjižnica razpolaga z elektronsko lupo, ki omogoča branje slabovidnim;
– oblikovanje zbirke knjig s povečanim tiskom;
– oblikovanje zbirke zvočnih knjig na CD.

Branje ljudem s posebnimi potrebami

Knjižničarka enkrat oz. dvakrat mesečno obiskuje stanovalce Doma Marije in Marte v Logatcu, kjer vodi bralne urice za stanovalce, ki zaradi slabovidnosti težko berejo sami. Tako nastajajo ustvarjalna srečanja, na katerih ljudje poslušajo, izražajo želje, kaj brati in poslušati, pripovedujejo … Osrednji del srečanja je branje različnih literarnih zvrsti in pogovor o prebranem. Beremo tekste, vsebinsko povezane z dogodki v mesecu srečanja.

Prijetno je približati knjigo ljudem, ki težko ali sploh ne morejo brati, krepiti medsebojne odnose in izboljševati kakovost življenja ter socialno stanje ljudi s posebnimi potrebami.