Teden ozaveščanja javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah

Domov » Blog » Obvestilo » Teden ozaveščanja javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah

7. do 13. oktober 2019

Teden ozaveščanja javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah

Pomembni vidiki pomoči pri učencih z disleksijo

  1. Razvoj bralne tehnike, bralnega razumevanja in metakognitivnih veščin (mišljenje o lastnem mišljenju in učenju) ter pisanja.
  2. Razvoj jezikovnih spretnosti, besedišča ter študij literature vplivajo na zavedanje prožnosti jezika, oblikujejo kulturne vrednote in načine razmišljanja, ki so vgrajeni v jezik ter povečujejo samozavest govorca in pisca. »Študij in praksa literarnih umetnosti učencem približata dostop do uvidov v druga življenja, čase in izročila.« (Robinson, 2015)
  3. Razvoj spominskih funkcij, ki pomagajo pri organizaciji ter smiselnosti učenja.
  4. Razvoj učnih veščin in organizacije učenja (načrtovanje učenja in odmorov, usmerjanje pozornosti, aktivno učenje, nadzor nad prelaganjem obveznosti, urejanje potrebščin).
  5. Spodbujanje ustreznega razmerja med domačimi obveznostmi za šolo, ki razvijajo vztrajnost, utrjujejo šolske veščine, skladiščijo novo znanje ter prostočasnimi aktivnostmi, ki razvijajo in krepijo močna področja ter omogočajo izkušnjo sprostitve in uspeha.
  6. Razvoj potencialov in notranjih moči učencev, učiteljev in staršev ustvarja razrast kreativnosti, spodbuja doseganje osebnih in poklicnih ciljev ter izpopolnjujoče odnose.

Osebe s specifičnimi učnimi težavami, ki imajo naslednje osebnostne lastnosti: psihična odpornost, notranja moč, zaupanje vase, sprejemanje motnje in prevzemanje kontrole in odgovornosti nad svojim življenjem, so se izkazale za bolj uspešne v življenju (raziskave Raskinda in sodelavcev, 1999).

Več priporočil in seznamov literature najdete tudi na naši spletni strani pod zavihkom Za osebe z disleksijo. 

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp

PODROBNOSTI

Sidebar koda

Druge novice

COMMENT

Post a Comments

A lectus ac pulvinar tincidunt accumsan. Ullamcorper dolor at lectus ac, sed facilisis hac. Molestie aliquam ut blandit nibh vulputate lectus in sit. Egestas in dolor dui purus tincidunt eget cras nisl est aliquam ut blandit nibh vulputate lectus ullamcorper.