Skupina za učenje učenja za mlajše mladostnike z učnimi težavami

Domov » Blog » Obvestilo » Skupina za učenje učenja za mlajše mladostnike z učnimi težavami

Skupina za učenje učenja za mlajše mladostnike z učnimi težavami

Zakaj skupina za učenje učenja?

  • Mlajši mladostniki s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami imajo pri učenju pogoste težave pri prevzemanju aktivne vloge, saj so spretnosti in strategije učne motivacije, metakognicije in samoregulacije manj ali neustrezno razvite.

  • V skupini za učenje učenja se učenci učijo uporabe različnih strategij, ki vplivajo na učinkovitejše osvajanje učnih spretnosti, spodbujajo doseganje višjih izobraževalnih dosežkov in izboljšujejo učenčevo učno samopodobo. Kljub temu, da vsi učenci tekom osnovnošolskega izobraževanja pridobijo znanje o učenju učenja, potrebuje skupina učencev s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami dodatno poglobitev in utrjevanje teh znanj ter izkušnjo podpore.

Vsebina:

  • Predstavitev in uporaba različnih učnih strategij, ki spodbujajo aktivno učenje v delavnicah na konkretnem učnem gradivu, kar poveča možnost prenosa naučenih strategij v domačo situacijo.

  • Predavanja za starše in učitelje na temo vzpostavljanja ustreznih pogojev za učenje, metakognitivnih in motivacijskih vidikov samoregulacijskega učenja.

Oblika, metoda dela: delavnice in predavanja.

Trajanje: 9 srečanj v delavnicah, ki so namenjene učencem (enkrat tedensko od 18. novembra 2019 do 27. januarja 2020, po eno uro – 60 minut) v prostorih Knjižnice Logatec in 3 predavanja za starše in učitelje (7. novembra 2019, 9. januarja 2020 in 5. marca 2020) v prostorih Knjižnice Logatec.

Udeleženci: učenci iz obeh logaških osnovnih šol od sedmega do devetega razreda, učenci z učnimi težavami ali primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Skupina učencev lahko šteje do 10 udeležencev.

Pogoji za udeležbo: želja po novem učenju, uporabnem znanju ter želja po aplikaciji znanj.

Cena: izvedbo delavnic in predavanj financira Občina Logatec, v sodelovanju s Knjižnico Logatec ter je za udeležence brezplačna.

Prijave: prijavnice naj zainteresirani učenci prinesejo osebno v Knjižnico Logatec ali se prijavijo preko elektronskega naslova Knjižnice Logatec: knjiznica.logatec@log.sik.si. Upoštevali bomo vrstni red prijav.

Vodi: Tanja Černe, prof. defektologije, z več kot 20 letnimi izkušnjami s specialnopedagoško diagnostično in korektivno, individualno in skupinsko obravnavo otrok in mladostnikov z razvojnimi, učnimi in sopojavnimi motnjami učenja, njihovimi starši in učitelji.

Informacije: 031-630-327, tanja.cerne@lupinica.si

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp

PODROBNOSTI

Sidebar koda

COMMENT

Post a Comments

A lectus ac pulvinar tincidunt accumsan. Ullamcorper dolor at lectus ac, sed facilisis hac. Molestie aliquam ut blandit nibh vulputate lectus in sit. Egestas in dolor dui purus tincidunt eget cras nisl est aliquam ut blandit nibh vulputate lectus ullamcorper.