Razpis za prosto delovno mesto direktorja

Domov » Blog » Obvestilo » Razpis za prosto delovno mesto direktorja

Knjižnica Logatec

Svet Knjižnice Logatec

Tržaška cesta 44

1370 Logatec

Na podlagi sklepa Sveta zavoda Knjižnice Logatec razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA (m/ž)

za mandat petih let, s polnim delovnim časom. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:

 • univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri,
 • opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke. Če izbrani kandidat nima opravljenega bibliotekarskega izpita, ga mora opraviti v roku enega leta od datuma začetka mandata,
 • pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti ali dejavnosti iz področja kulture ali izobraževanja,
 • aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni,
 • znanje tujega jezika na ravni ( B2 ),
 • najmanj 3 leta vodstvenih in organizacijskih izkušenj.

Kandidati morajo  poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še:

 • življenjepis – delovne izkušnje,
 • potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
 • dokazila o delovni dobi,
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • program razvoja Knjižnice Logatec za mandatno obdobje,
 • soglasje za obravnavo osebnih podatkov za namen razpisa.

Kandidati naj ponudbe v pisni obliki s priporočeno pošto s pripisom na kuverti »Razpis za direktorja« pošljejo do vključno 30. 5. 2023 na naslov:

Knjižnica Logatec

Svet Knjižnice Logatec

Tržaška cesta 44

1370 Logatec

Upoštevane bodo le pravočasno oddane in vsebinsko popolne vloge.

Kandidate bomo o izboru obvestili v zakonitem roku.

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp

PODROBNOSTI

Sidebar koda

Druge novice

COMMENT

Post a Comments

A lectus ac pulvinar tincidunt accumsan. Ullamcorper dolor at lectus ac, sed facilisis hac. Molestie aliquam ut blandit nibh vulputate lectus in sit. Egestas in dolor dui purus tincidunt eget cras nisl est aliquam ut blandit nibh vulputate lectus ullamcorper.