Natečaj za nove skladbe na poezijo pesnika Andreja Žigona

Domov » Blog » Obvestilo » Natečaj za nove skladbe na poezijo pesnika Andreja Žigona

(1952–2003) Ob sedemdesetletnici rojstva

Glasbena šola Logatec, Javni skladb RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Logatec in Knjižnica Logatec v letu posebnega spomina na krajevnega rojaka, v Žigonovem letu, razpisujejo natečaj za nove skladbe na verze pesnika Andreja Žigona (9. januar 1952–16. julij 2003).

Andrej Žigon, pesnik, učitelj, igralec, fotograf, velik dobrotnik in popotnik, je prvo pesniško zbirko Zeleni oblaki je izdal leta 1971, drugo Krt v sedlu leta 1986, obe v samozaložbi. Zadnjo z naslovom Regratov venec je leto po pesnikovi smrti uredil publicist in pesnik Peter Kolšek, založila pa jo je Mohorjeva družba v Celovcu. Leta 2004 je režiser Primož Godina o pesniku posnel dokumentarni film Aleluja Andrej Žigon

Pravila natečaja

1. Glasbena šola Logatec, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Logatec in Knjižnica Logatec (v nadaljevanju razpisovalec) razpisujejo Natečaj za nove skladbe na poezijo pesnika Andreja Žigona (1952–2003) (v nadaljevanju natečaj).

2. Natečaj traja od 7. marca do 30. septembra 2022. Na njem lahko sodelujejo skladatelji ne glede na starost in državljanstvo.

3. Nove skladbe morajo skladatelji uglasbiti na besedila izbranih pesmi Andreja Žigona, ki so priloga tega razpisa. Nove skladbe morajo biti izvirne, neobjavljene, neizvedene, ne smejo biti že posnete ali predstavljene na drugih natečajih.

4. Nove skladbe so lahko napisane za (1) glas in klavir in/ali (2) za pevske zbore: (2.1.) enoglasje ali večglasje (otroški in mladinski zbor) s klavirjem, (2.2.) visoki glasovi (dekliški zbor, ženski zbor) a cappella ali s klavirjem, (2.3.) moški zbor a cappella ali s klavirjem in (2.4.) mešani zbor a cappella ali s klavirjem.

5. Vsak skladatelj lahko na natečaju sodeluje z eno ali več skladbami.

6. Svoje skladbe naj skladatelji predložijo kot rokopis ali notografirane. Slabo berljivo gradivo lahko razpisovalec zavrne.

7. Svoje skladbe naj skladatelji posredujejo v štirih izvodih, opremljenih s poljubnim geslom, do vključno 30. septembra 2022 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Glasbena šola Logatec, Notranjska cesta 4, 1370 Logatec, s pripisom Nagradni natečaj – Ne odpiraj! Partituram naj priložijo ovojnico z istim geslom, v kateri so skladateljevi podatki (ime, priimek, datum rojstva, poštni naslov, e-naslov, telefon).

8. Razpisovalec za najboljše skladbe natečaja zagotavlja nagradni sklad. V prvi skupini skladb natečaja znašajo tri nagrade za najboljše skladbe 700, 500 in 300 evrov, v drugi skupini skladb natečaja pa bodo tri najboljše skladbe nagrajene s 700, 500 in 300 evri. Podeljena bo lahko tudi posebna nagrada 200 evrov za obetavnega mladega skladatelja, rojenega po 31. decembru 1996. 

9. Razpisovalec bo poskrbel za objavo nagrajenih in priporočenih skladb v posebni notni zbirki, za dostopnost izvajalskega gradiva ter za vso potrebno avtorskopravno zaščito avtorja besedil in sodelujočih skladateljev.

10. Razpisovalec bo imenoval tričlansko glasbenostrokovno komisijo, ki bo prispele skladbe pregledala in izmed njih izbrala primerne za razpisane nagrade ter za morebitno posebno nagrado in za objavo poleg nagrajenih v vsaki skupini skladb priporočila še vsaj tri skladbe. Strokovna komisija lahko odloči, da se katera od nagrad ne podeli ali da se katera od nagrad razdeli med dve skladbi.

11. Skladatelji bodo o izidu natečaja obveščeni do 15. oktobra 2022.

12. Odločitve strokovne komisije so dokončne.

13. S prijavo na natečaj skladatelj soglaša s pravili natečaja.

14. Razpisovalec si bo prizadeval za izvedbo na natečaju nagrajenih in priporočenih skladb na posebnem koncertu v okviru dogodkov v Žigonovem letu, usklajeno s svojimi možnostmi in  možnostmi izvajalcev ter v skladu s trenutnim epidemiološkim stanjem.

Glasbena šola Logatec

Primož Malavašič, ravnatelj

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Tanja Pina Škufca, vodja Območne izpostave Logatec

Knjižnica Logatec

Marko Zupanc, direktor

PDF predlaganih pesmi Andreja Žigona za uglasbitev 

Informacije:

– Glasbena šola Logatec, 031/625 577, primoz.malavasic@gslogatec.si

– Knjižnica Logatec (o poeziji Andreja Žigona), urska@knjižnicalogatec.si

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp

PODROBNOSTI

Sidebar koda

Druge novice

COMMENT

Post a Comments

A lectus ac pulvinar tincidunt accumsan. Ullamcorper dolor at lectus ac, sed facilisis hac. Molestie aliquam ut blandit nibh vulputate lectus in sit. Egestas in dolor dui purus tincidunt eget cras nisl est aliquam ut blandit nibh vulputate lectus ullamcorper.