Evropski teden ozaveščanja o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah

Domov » Blog » Obvestilo » Evropski teden ozaveščanja o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah

Prof. defektologije, Tanja Černe, nam je ob evropskem tednu ozaveščanja o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah napisala nekaj smernic in priporočil. Več informacij – seznamov knjig in priporočil pa najdete tudi na naši spletni strani.

 

Ptica. Cvet. Oblak, sončni žarek. Nasmeh. Dotik. Beseda. Sreča prihaja v tisočerih preoblekah.

(Pam Brown, roj. 1928)

 

Knjižnica Minke Skaberne-Knjižnica Slepih in slabovidnih Slovenije razpolaga z gradivi v brajici ter z gradivi v zvočnih zapisih (mp3 in DAISY format), ki so primerna za osebe z motnjami branja. Nudijo izposojo avdio gradiv ter možnost presnemavanja učnih gradiv za učence, ki imajo disleksijo. Upoštevajo pisna mnenja Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, Centrov za mentalno zdravje pri Zdravstvenih domovih, Zavoda za šolstvo, ki je pogoj za včlanitev ter izposojo.

Nudijo tudi informacijo o sintetizatorju govora, ki je v pomoč otrokom z disleksijo.

Kaj še svetujemo ob mednarodnem dnevu disleksije?

Otrokom z disleksijo svetujemo branje oblikovno prilagojenih gradiv, uporabo barvnih ravnil ali folij pri branju, kar omogoča boljše procesiranje vidnih simbolov ter zmanjša kontrast med črko in ozadjem ter poslušanje zvočnih knjig. Svetujemo, da bi imeli veliko prostega časa za vse ideje in projekte, ki jih nosite v glavi in srcu.

Staršem otrok z disleksijo svetujemo, da so ob otroku na poti k odgovornosti in samostojnosti, da mu dopuščajo učenje na lastnih izkušnjah ter ne opravljajo zadolžitev namesto njega. Da spodbujajo celosten razvoj: miselni, čustveni, moralni, socialni in psihomotorični ter pozitiven odnos do učenja, ki je usmerjen v reševanje problemov in premagovanje ovir.

Učiteljem svetujemo, da otrok z disleksijo ne izpostavljajo glasnemu branju pred razredom, razen, če si tega otroci sami želijo ter da jim prilagodijo obseg in zahtevnost knjig za domače branje in bralno značko. Pomembno je, da smo pri preverjanju in ocenjevanju znanja fleksibilni ter iščemo različne poti, kjer lahko otroci z disleksijo s pomočjo lastne ustvarjalnosti, kreativnega mišljenja in intuicije pokažejo svoje znanje.

Tanja Černe, prof. defektologije, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp

PODROBNOSTI

Sidebar koda

Druge novice

COMMENT

Post a Comments

A lectus ac pulvinar tincidunt accumsan. Ullamcorper dolor at lectus ac, sed facilisis hac. Molestie aliquam ut blandit nibh vulputate lectus in sit. Egestas in dolor dui purus tincidunt eget cras nisl est aliquam ut blandit nibh vulputate lectus ullamcorper.