Izjava o dostopnosti

Domov » Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.knjiznicalogatec.si. Zavezujemo se omogočati dostopnost naše spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve naše spletne strani, kot so:

  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
  • omogočeno je povečanje velikosti pisave oziroma celotne spletne strani,
  • grafičnim elementom so dodani tekstovni oziroma besedilni opisi.

Stopnja skladnosti

Spletna stran www.knjiznicalogatec.si je delno skladna z Zakonom o dostopnosti

spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Dostopnost spletne strani spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti. Primeri takih vsebin so: skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa, programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila), kompleksne tabele s podatki, organigrami, pri čemer pa vam omogočamo, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju).

Razlog za zgoraj navedeno delno skladnost je v bremenu, ki bi nastal za zavezanca Knjižnico Logatec. Knjižnica Logatec nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi zanjo nastale znatne finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi oziroma drugače ustrezno prilagoditi skladno z ZDSMA), saj je obseg vsebine zelo velik. Prav tako je Knjižnica Logatec pri oceni nesorazmernega bremena poleg znatnih finančnih posledic upoštevala tudi notranjo organiziranost in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja ter postopa skladno z ZDSMA, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja skladno z oceno o nesorazmernosti in na podlagi te Izjave o nedostopnosti.

Dostopnost naše spletne strani izboljšujemo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in načrtujemo, da bi zagotovili boljšo dostopnost.

Ta izjava je bila pripravljena dne 18. 4. 2023 na podlagi samoocene.

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletni strani kljub prizadevanjem, da bi bila čim bolj dostopna in uporabnikom prijazna, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov naše knjižnice: Knjižnica Logatec

Tržaška cesta 44

1370 Logatec

e-mail: info@knjiznicalogatec.si tel.: 01 754 17 22

Na obvestilo ali prošnjo vam bomo odgovorili v osmih dneh od prejema. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne moremo podati ustreznega odgovora, vam bomo v tem roku sporočili, kdaj bomo podali odgovor in zamudo ustrezno utemeljili.

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

e-mail: gp.irsid@gov.si tel.: 01 555 58 48

Sorodne vsebine