Evropski teden ozaveščanja o disleksiji

Domov » Blog » Obvestilo » Evropski teden ozaveščanja o disleksiji

OZAVEŠČANJE JAVNOSTI O SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAVAH

V tednu  od 5. do 11. oktobra 2020 poteka Evropski teden ozaveščanja javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah.

V letošnjem letu želimo skupaj z društvom Bravo pripomoči k ozaveščanju šolske in druge javnosti tudi s sporočilom z naslovom »Glas otrok in mladostnikov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja – učenje na daljavo« z anketo, ki je dostopna na povezavi: https://www.1ka.si/a/296827. Vabljeni k izpolnjevanju!

Ugotovili smo, da je zaprtje šol zaradi pandemije korona virusa na področju izobraževalnih dosežkov in socialne vključenosti pomembno bolj prizadelo otroke/ mladostnike s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in zmernimi specifičnimi učnimi težavami, kot vrstnike brez teh primanjkljajev. Pomembne težave smo zasledili v skupini otrok/mladostnikov s kompleksnejšimi razvojnimi in sopojavnimi motnjami (skupina otrok/mladostnikov z ADHD in/ali z disleksijo, disgrafijo, diskalkulijo, razvojno motnjo koordinacije, z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami; skupina otrok/mladostnikov s čustveno-vedenjskimi motnjami).

Starši te skupine otrok/mladostnikov so potrebovali obširnejše in konkretnejše napotke in podporo pri razvijanju korekcijskih in kompenzacijskih strategij. V mislih imamo zlasti skupino staršev, ki so z navedenimi motnjami tudi dedno obremenjeni ali so sami zboleli za koronavirusno boleznijo. Starši so pogosto poročali o skromnih povratnih informacijah s strani strokovnih delavcev (npr. opravil nalogo/ ne opravil/ potrebuje dopolnitev…), ki niso bile formativno naravnane, o izvajanju dodatne strokovne pomoči na daljavo, ki je ponekod potekala le občasno ali manj učinkovito…

Kot odlična kombinacija se je v času pandemije izkazala: pomoč staršev pri strukturi delovnega dne, občasna razlaga učne snovi ali spodbujanje razvoja šibkih in kompenzatornih funkcij, spodbuda k samostojnosti, skrbi zase, kontakt z vrstniki ter redno in strokovno izvedena učna ali dodatna strokovna pomoč na daljavo s povratno informacijo, ki je bila konkretna in je usmerjala otroka/mladostnika pri samostojnem pridobivanju, utrjevanju znanja, ga spodbujala ter vrednotila trud.

Pripravila dr. Tanja Černe, prof. defektologije

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp

PODROBNOSTI

Sidebar koda

Druge novice

COMMENT

Post a Comments

A lectus ac pulvinar tincidunt accumsan. Ullamcorper dolor at lectus ac, sed facilisis hac. Molestie aliquam ut blandit nibh vulputate lectus in sit. Egestas in dolor dui purus tincidunt eget cras nisl est aliquam ut blandit nibh vulputate lectus ullamcorper.