OZAVEŠČANJE JAVNOSTI O SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAVAH

V tednu  od 5. do 11. oktobra 2020 poteka Evropski teden ozaveščanja javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah.

V letošnjem letu želimo skupaj z društvom Bravo pripomoči k ozaveščanju šolske in druge javnosti tudi s sporočilom z naslovom »Glas otrok in mladostnikov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja – učenje na daljavo« z anketo, ki je dostopna na povezavi: https://www.1ka.si/a/296827. Vabljeni k izpolnjevanju!

Ugotovili smo, da je zaprtje šol zaradi pandemije korona virusa na področju izobraževalnih dosežkov in socialne vključenosti pomembno bolj prizadelo otroke/ mladostnike s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in zmernimi specifičnimi učnimi težavami, kot vrstnike brez teh primanjkljajev. Pomembne težave smo zasledili v skupini otrok/mladostnikov s kompleksnejšimi razvojnimi in sopojavnimi motnjami (skupina otrok/mladostnikov z ADHD in/ali z disleksijo, disgrafijo, diskalkulijo, razvojno motnjo koordinacije, z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami; skupina otrok/mladostnikov s čustveno-vedenjskimi motnjami).

Starši te skupine otrok/mladostnikov so potrebovali obširnejše in konkretnejše napotke in podporo pri razvijanju korekcijskih in kompenzacijskih strategij. V mislih imamo zlasti skupino staršev, ki so z navedenimi motnjami tudi dedno obremenjeni ali so sami zboleli za koronavirusno boleznijo. Starši so pogosto poročali o skromnih povratnih informacijah s strani strokovnih delavcev (npr. opravil nalogo/ ne opravil/ potrebuje dopolnitev…), ki niso bile formativno naravnane, o izvajanju dodatne strokovne pomoči na daljavo, ki je ponekod potekala le občasno ali manj učinkovito…

Kot odlična kombinacija se je v času pandemije izkazala: pomoč staršev pri strukturi delovnega dne, občasna razlaga učne snovi ali spodbujanje razvoja šibkih in kompenzatornih funkcij, spodbuda k samostojnosti, skrbi zase, kontakt z vrstniki ter redno in strokovno izvedena učna ali dodatna strokovna pomoč na daljavo s povratno informacijo, ki je bila konkretna in je usmerjala otroka/mladostnika pri samostojnem pridobivanju, utrjevanju znanja, ga spodbujala ter vrednotila trud.

Pripravila dr. Tanja Černe, prof. defektologije

(Skupno 151 obiskov, današnjih obiskov 1)