Predšolska bralna značka

Domov » Dejavnosti » Za otroke in mladino » Predšolska bralna značka

Predšolska bralna značka je projekt spodbujanja družinskega branja in obiskovanja knjižnice, ki poteka že desetletje. S skupnim branjem in obiskovanjem knjižnice tako spodbujamo, de že predšolski otroci dobijo pozitivne navade, povezane s knjigo. Ko otrok nariše ali povzame, kar je s starši/odraslimi skupaj prebral, tudi ustvari svoje razumevanje slišanega in se tako nauči o prebranem tudi razmišljati.

PRENESI ZLOŽENKO

PRENESI OBRAZEC ZA BRALNE VTISE

Kratka navodila za starše in otroke:

  • otroci s pomočjo staršev in knjižničarja v knjižnici izberejo slikanico – lahko jo izberejo iz zabojčka s priporočili ali si izposodite Skrivni knjižni zavojček – slikanice;
  • starši otroku doma slikanico večkrat preberete; otroci pa zgodbo likovno povzamejo  (na A4 list) – narišejo preprosto risbico ali kratko povzamejo prebrano, kar starši zapišete na list bralnih vtisov (dobite ga v knjižnici z zloženko ali prenesete na sledeči povezavi).
  • v zloženko zapišete avtorja in naslov slikanice ter datum, kdaj ste jo prebrali;
  • zloženko in risbico ali list z bralnimi vtisi z otrokom prinesete v knjižnico, kjer dobi štampiljko;
  • ko preberete in ilustrirate/opišete pet zgodbic, izpolnjeno zloženko in  list z bralnimi vtisi oddate v knjižnici ;
  • Predšolska bralna značka traja od 1. oktobra do 10. maja;
  • na zloženki izpolnite osebne in kontaktne podatke;
  • vsi, ki bodo bralno značko zaključili, bodo prijeli priznanje in povabljeni na prireditev.
  • Zloženko si lahko prenesete in natisnete doma na sledeči povezavi.

Otroci se izoblikujejo v bralce v naročjih svojih staršev.

Emilie Buchwald

Avtor podobe Predšolske bralne značke je Adriano Janežič.