Digitalna knjižnica

Domov » Dejavnosti » Bibliopedagoške dejavnosti » Digitalna knjižnica

Predavanje na temo digitalne knjižnice je lahko namenjeno tako učencem kot učiteljem. 

  • Uporaba Cobissa, e-knjig, e-revij, elektronskih podatkovnih zbirk, Kamre, DLiba itn.
  • Obisk knjižničarke na šoli
  • Predavanje in/ali delavnica (za to potrebujemo računalniško učilnico)
  • Za zadnje triletje OŠ in učitelje

Kontakt: Urška Orešnik, urska@knjiznicalogatec.si ali na tel (01) 7541 722.